Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3581518
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN  NĂM 2021

Một trong những công việc trọng tâm cuối năm của mỗi tổ chức đảng là việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Đối với mỗi đảng viên, việc đánh giá, kiểm điểm sao cho chất lượng, hiệu quả sẽ có tác dụng phát huy ưu điểm, nhận rõ khuyết điểm để có kế hoạch khắc phục, phấn đấu tốt hơn trong năm tới. Đối với tổ chức đảng, đánh giá được thực chất về chất lượng và kết quả xây dựng đội ngũ đảng viên sẽ tăng cường công tác quản lí, giáo dục, nâng cao chất lượng đảng viên ở đơn vị mình.

Sáng ngày 26/11/221 Chi bộ trường MN Xương Lâm đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, hội nghị diễn ra nghiêm túc, đúng theo quy trình, hướng dẫn của cấp trên..

Kiểm điểm Đảng viên được tiến hành theo thứ tự kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau.

Trong khi thực hiện kiểm điểm, mỗi Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm của mình và các cá nhân trong tập thể góp ý, phê bình. Sau đó, người chủ trì kết luận ưu, khuyết điểm của từng Đảng viên. Đảng viên tiếp thu và hoàn thiện bản tự kiểm điểm đó. Đánh giá, xếp loại chất lượng chặt chẽ, đúng thực chất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao nhận thức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần phấn đấu của đảng viên.

Một số hình ảnh trong hội nghị kiểm điểm, đánh giá Đảng viên:

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết